Predavanja i edukacije

Teme predavanja su iz područja nutricionizma, zdrave i pravilne ishrane, ishrane kod određenih zdravstvenih stanja i životnih faza, te su specijalizovane prema interesima polaznika. 
 
Cilj je na interesantan i savremen način prenjeti naučno potkrijepljeno znanje i razjasniti mitove. 
 
Edukacije se nude na srpskom, engleskom i njemačkom jeziku a prikladne su zdravstvenim ustanovama, sportsko rekreativnim centrima, udruženjima i firmama sa fokusom na ishrani, zdravlju i zaštiti životne sredine, i slično.

 

magistar nutricionizma diplomirani nutricionista nutricionistkinja Ena Tešić Banja Luka - lična fotografija  Viva BiH Fest